1. Home
  2. Doctors
  3. Соня Каменовска

“Соня Каменовска” Locations

No Available Locations.

About “Соня Каменовска”

Кабинет за психологическо консултиране и психотерапия– частна практика. Завършен двугодишен курс по фамилнатерапия към Нов български университет – София. Приложение на фамилни терапевтични подходи при работа с клиенти.
– Преподавател по системата Xpert Personal Business Skills – лицензионно споразумение с Института за международн осътрудничество към сдружението на германските народни университети, осъществяващи обучение по системата Xpert Personal Business Skills.
– Лицензиран преподавател – специалист треньор по обучение на възрастни с международно признат сертификат ISO 170224, акредитиран от австрийското федерално министерство на икономиката, семейството и младежта.
– Завършен курс по краткосрочна тепария към РУ .
– След дипломна специализация по когнитивно-поведенческо консултиране и психотерапия с научен ръководител професор Ваня Матанова. Придобито право да провежда психотерапия под супервизия.
– Лектор класна форма и (тютор) дистанционна форма в Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, София, кв. Кремиковци .

Телефон: 0888 836 180

Email:skamenovska@abv.bg

Offered Services


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/happydoc/public_html/wp-content/themes/doctreat/directory/front-end/templates/doctors/single/services.php on line 28
Психолог 1 Services

Specializations

“Соня Каменовска” Answers

Articles

This sleep disorder puts people at ‘very high risk’ of Parkinson’s
Соня Каменовска Соня Каменовска
World first: Researchers completely remove HIV from mice
Соня Каменовска Соня Каменовска
  • Share Profile: