1. Home
  2. Doctors
  3. Цветелина Василева

“Цветелина Василева” Locations

No Available Locations.

About “Цветелина Василева”

Цветелина Василева е психолог със специализация по клинична и консултативна психология, практикува Фокусирана към решения кратка терапия. Дипломира се със степен бакалавър – редовно обучение във Велико Търновски университет през 2000 г. Продължава обучението си в същия университет за степен магистър. Паралелно с това е приета в Софийския университет, където специализира клинична и консултативна психология.

От 01.10. 2006 до 30.09.2012 г. е заемала длъжност мл. експерт „Психолог” към община Силистра, където е провеждала психологически консултации на родители, ученици, учители, тренинг-семинари, психологически изследвания, психодиагностика и др. Силистра, включваща всички основни и средно общообразователни училища на територията на община Силистра

От 01.10.2012 до 04.01.2016 год. е ръководител на Център за кариерно ориентиране, към РУО Варна по Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”,изпълняван от МОН с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

От 17.02.2016 до 14.09.2017 г. е била кариерен консултант в Център за кариерно ориентиране, гр. Силистра

От 15.09.2017 г до момента е психолог в РЦПППО, гр. Силистра

Работила е към проекти към различни нестопански организации, където също е изпълнявала длъжността, психолог, лектор, обучител и преподавател.

Цветелина Василева е ПСИХОЛОГ – доброволец КЪМ БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ /БЧК/ и ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЕРБАК – СИЛИСТРА – Доброволен екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи, чиято основна цел е да подпомагат дейността на БЧК при БАК /бедствия, аварии и катастрофи/ и да съдействат за опазването на живота и здравето на хората в случаи на бедствия, аварии и катастрофи.

Мобилен телефон: +359 894 358 929

Offered Services


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/happydoc/public_html/wp-content/themes/doctreat/directory/front-end/templates/doctors/single/services.php on line 28
Психолог 1 Services

Specializations

“Цветелина Василева” Answers

Articles

Experimental drug may prevent Alzheimer’s disease
Цветелина Василева Цветелина Василева
Diabetes: Drug duo helps body replenish its insulin-producing cells
Цветелина Василева Цветелина Василева
Giving up alcohol may significantly boost mental health
Цветелина Василева Цветелина Василева
Fasting boosts metabolism and fights aging
Цветелина Василева Цветелина Василева
  • Share Profile: